När är man skyldig att visa legitimation för polisen?

När är man skyldig att visa legitimation för polisen?

Att visa legitimation för polisen är vanligtvis inte något man är skyldig att göra. Att möta situationen där du blir stoppad av polisen och ombedd att visa leg kan väcka olika känslor och reaktioner. Det är viktigt att förstå dina rättigheter och skyldigheter när det är lämpligt att samarbeta med Sveriges myndigheter. Utgångspunkten är att man som individ har rätt att vägra visa sin legitimation för polisen i de flesta situationer. Det är viktigt att vara medveten om denna rättighet och att du agerar med respekt gentemot polispersonalen samtidigt som du skyddar dina egna rättigheter.

När man måste identifiera sig för polisen

Det finns dock vissa situationer enligt lag när polisen har rätt att kräva att en person uppger sin identitet. Det kan bland annat gälla vid:

Misstänkt brottslighet:

Om det finns särskild anledning att anta att en person är efterspanad eller efterlyst, och denna person vägrar att lämna uppgift om sin identitet, får personen omhändertas för identifiering (14 § Polislagen 1984:387). I denna situation kan det vara i ditt bästa intresse att samarbeta med polisen för att undvika eventuella komplikationer om du väljer att inte identifiera dig.

Poliskontroll:

Blir du stoppad av polisen vid en trafik- eller nykterhetskontroll är du tvungen att lämna över ditt körkort om polisen frågar efter det. Enligt 3 kap. 15 § Körkortslag 1998:488 är du skyldig att visa/lämna över ditt körkort om polisen begär detta, dels för att säkerställa att du uppfyller de nödvändiga kraven för att köra fordon och för att garantera trafiksäkerheten.

Vid anhållande eller gripande:

Om du blir anhållen eller gripen av polisen, har de rätt att begära legitimation för att ta reda på din identitet. En åtgärd som grundar sig i att säkerställa att rätt person blir anhållen eller gripen.

Kontroll under vistelsen i Sverige:

En person som inte är svensk medborgare och som vistas i Sverige finns det fler regler att känna till. Du är skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige (9 kap. 9 § Utlänningslag 2005:716).

 

 

Brottmålsadvokat

Kontakta oss

Advokat Marcus Gillström arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som bolag och föreningar.
Fyll i nedan kontaktformulär för att komma i kontakt med Gillström Advokatbyrå så att vi kan boka ett första möte.

Våra tjänster