Ersättningsnivåerna för kränkningsersättning har höjts

Ersättningsnivåerna för kränkningsersättning har höjts

Målsäganden har i många fall rätt till ersättning för det brott som han eller hon utsatts för. Kravet på ersättning framställs som ett enskilt anspråk i samband med rättegången.

Ersättningen kan innefatta kostnader för läkarbesök eller för att ersätta en förstörd jacka. Skadan bevisas genom sparade kvitton. Det kan vara svårare att bestämma ersättning för den för den ideella skadan, det vill säga ersättning för den fysiska eller psykiska skador till följd av brottet. Den typen av skada kan vara svår att värdera och domstolen använder därför schabloner och tabeller.

Skadeståndslagen

Enligt skadeståndslagen ska den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära, ersätta den skada som kränkningen innebär. Skadeståndet bestäms då efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet och på ett sätt som även innebär att den kränkte får upprättelse för angreppet.

Exempel som gör att kränkningen anses vara allvarligare är om handlingen haft förnedrande eller skändliga inslag, varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa eller utförts av flera personer tillsammans mot den skadelidande. Om kränkningen skett med tekniska hjälpmedel, som gör det möjligt att snabbt och i stor omfattning sprida material till andra över exempelvis Faceboook eller Twitter, anses skadan av kränkningen också vara större.

Höjd ersättningsnivå 2022

Under senare år har beloppen för kränkningsersättning genomgått en översyn. Resultatet visade att höjning av beloppen borde ske med hänsyn till det allmänna rättsmedvetandet och hur samhällets syn på vissa typer av brott har utvecklats. Nivåerna ansågs vara för låga och att de inte höjts på väldigt lång tid. Under 2022 höjdes ersättningsnivåerna för att på ett rimligt sätt återspegla utvecklingen.

Kränkningsersättningens syfte

Kränkningsersättningens syfte är nu tydligare att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brottet. Det är därför viktigt att ersättningar som dömts ut står i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet. Brottsofferperspektivet har under senare år stärkts, samtidigt med den kroppsliga och sexuella integriteten. Etiska och sociala värderingar i samhället har även påverkat hur vi ser på och värderar vissa typer av brottslighet, till exempel vålds-, frihets-, och sexualbrott. Nedan följer exempel på de nya ersättningsnivåerna som antagits för att bättre återspegla skadan av en kränkning av ett sådant brott.

Misshandel:
före reformen 5 000 – 15 000 kr, efter reformen 10 000 – 40 000 kr.

Försök till mord eller dråp:
före reformen 100 000 – 150 000 kr, efter reformen 200 000 – 300 000 kr.

Olaga integritetsintrång:
före reformen 5 000 – 25 000 kr, efter reformen 10 000 – 60 000 kr.

Våldtäkt:
före reformen 100 000 – 125 000 kr, efter reformen 200 000 – 250 000 kr.

Brottmålsadvokat

Kontakta oss

Advokat Marcus Gillström arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som bolag och föreningar.
Fyll i nedan kontaktformulär för att komma i kontakt med Gillström Advokatbyrå så att vi kan boka ett första möte.

Våra tjänster