Vad händer om jag köpt en cykel som visar sig vara stulen?

Vad händer om jag köpt en cykel som visar sig vara stulen?

I en situation där någon köpt en cykel som visar sig vara stulen, kan flera personer göra anspråk på cykeln.

Frågan uppstår vem som är den rättmätige ägaren? Den som köpt cykeln eller den som blivit bestulen? Enligt lagen har den som blivit besluten alltid rätt att återfå cykeln. Vid en talan om bättre rätt till egendomen är det tillräckligt att den som blivit bestulen lägger fram bevisning om att egendomen tillhör honom och att egendomen olovligen har tagits från honom genom stöld. Om den som blivit besluten inte kräver tillbaka cykeln inom sex månader från det att personen fick kännedom om var cykel finns, får köparen äganderätt till cykeln.

Komplicerade situationer gällande äganderätt till cykeln

Situationen kan kompliceras genom att säljaren istället har hyrt cykeln och sedan säljer cykeln vidare. Då blir situationen en annan för köparen. Då får köparen äganderätt till cykel ifall köparen varit i god tro om att säljaren ägde cykeln. Om köparen misstänker eller borde misstänka att säljaren inte hade rätt att sälja cykeln ska den som hyrde ut cykeln fortfarande anses vara den rätta ägaren. Köparen måste därför vara uppmärksam på om priset är mycket lågt eller om omständigheter vid försäljningen avviker från det normala.

Sker försäljningen i under tveksamma förhållanden; kanske i en mörk gränd med krav på kontant betalning? Då bör köparen normalt misstänka att säljaren inte är rättmätig ägare. Om den ursprunglige ägaren kräver cykeln tillbaka inom sex månader från att den fick kännedom om var cykeln finns måste köparen återlämna cykeln, men har då rätt till ersättning om köparen var i god tro. Om det går längre tid än så är rätten att få tillbaka cykeln för den som hyrde ut cykeln förlorad.

Brottmålsadvokat

Kontakta oss

Advokat Marcus Gillström arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som bolag och föreningar.
Fyll i nedan kontaktformulär för att komma i kontakt med Gillström Advokatbyrå så att vi kan boka ett första möte.

Våra tjänster