Vilken typ av skadestånd kan jag få om en anhörig till mig genom brott har bragts om livet?

Vilken typ av skadestånd kan jag få om en anhörig till mig genom brott har bragts om livet?

Du som är anhörig till någon som bragts om livet kan ha rätt till ersättning vid uppsåtligt dödande eller om dödsfallet orsakats genom grov oaktsamhet.

Rätten ersättning grundar sig på skadeståndslagen som innehåller olika typ av skadestånd beroende på dels vilken typ av skada du som anhörig har lidit till följd av dödsfallet, dels vilken typ av skada som orsakade dödsfallet.

Ersättningsberättigade i fråga om anhörigersättning är personer som anses närstående till den avlidna. Vanligtvis rör det sig om barn, föräldrar, make/maka. Den som stod den avlidne särskilt nära behöver oftast inte styrka de psykiska besvärens omfattning eller varaktighet med läkarintyg eller annan utredning. Ibland kan man dock behöva bevisa att man stod den avlinda särskilt nära den om man inte tillhör samma hushållsgemenskap. Det finns annars en risk för att kretsen av skadeståndsberättigade blir för stor och att skadeståndet blir allt för betungande för den skadeståndsskyldige.

Ersättningen är schabloniserade för de fyra grunder som förklarats ovan. Det innebär att beloppets storlek inte påverkas av omständigheterna i fallet. I syfte att åstadkomma en förutsebar, enhetlig och praktisk rättstillämpning bestäms ersättning med ledning av hjälptabeller. Dessa tabeller ändras över tid för att motsvara vad vi i samhället anser är en skälig ersättning när man förlorat en anhörig genom ett brott eller skadevållande handling.

Brottmålsadvokat

Kontakta oss

Advokat Marcus Gillström arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som bolag och föreningar.
Fyll i nedan kontaktformulär för att komma i kontakt med Gillström Advokatbyrå så att vi kan boka ett första möte.

Våra tjänster