Brottmålsadvokat

Gillström Advokatbyrå

Som brottmålsadvokat åtar vi oss uppdrag som offentlig- och privat försvarare samt målsägandebiträde i brottmål.

Brottmålsadvokat

Gillström Advokatbyrå

Som brottmålsadvokat åtar vi oss uppdrag som offentlig- och privat försvarare samt målsägandebiträde i brottmål.

Är du misstänkt för ett brott?

En brottmålsadvokat eller försvararens uppgift är att med nit och omsorg tillvarata dina intressen och verka för sakens riktiga belysning. Det innebär en skyldighet för försvararen att undersöka alla omständigheter och vända på alla stenar för att hitta bevis som talar till din fördel. Under förundersökning och vid huvudförhandling är det försvarens uppgift att säkerställa att du behandlas på ett korrekt sätt och att informera dig om dina rättigheter.

Om du är misstänkt för brott har du som regel rätt till en försvarare som bekostas av staten; en offentlig försvarare. Du har alltid rätt att anlita en privat försvarare med den skillnaden att du själv då får betala kostnaderna för försvararen.

Försvararen är helt oberoende i förhållande till polis, åklagare och domstol. Det är en grundförutsättning för att dina rättigheter ska kunna tillvaratas fullt ut utan inskränkning eller påverkan av andra intressen.

Kontakta oss & boka möte

Kontakta oss så att vi kan boka ett första möte.

Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten med lyckade resultat.

Utöver att ha en nära och kontinuerlig kontakt med dig som klient ingår uppgifter som att närvara vid förhör, besöka dig om du sitter frihetsberövad och självklart att närvara vid alla förhandlingar. Misstänks du för brott lönar det sig att så tidigt som möjligt begära en försvarare. Gärna innan det första polisförhöret.

Rätt att välja brottmålsadvokat

Du har alltid rätt att själv önska en viss brottmålsadvokat som försvarare. Kontakta oss på advokatbyrån så hjälper vi dig.

Särskild företrädare för barn

Vi åtar oss även uppdrag som särskild företrädare för barn. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet när det gäller det rättsliga förfarandet och har till syfte att förbättra möjligheterna att utreda brottsmisstankar mot barnets anhöriga.

En särskild företrädare för barn förordnas om vårdnadshavare är misstänkt för brott mot barnet eller om vårdnadshavare, på grund av sin relation till den misstänkte, kan befaras inte komma att ta tillvara barnets rätt.

Kontakta oss så hjälper vi er.

Våra tjänster