Socialrätt

Gillström Advokatbyrå

Du har alltid rätt att önska en särskild advokat som ditt offentliga biträde. Kontakta oss för mer information.

Socialrätt

Gillström Advokatbyrå

Du har alltid rätt att önska en särskild advokat som ditt offentliga biträde. Kontakta oss för mer information.

Vi hjälper dig inom socialrätt

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som ombud vid tvångsomhändertaganden av unga (LVU) där vi åtar oss uppdrag för den unge men också för vårdnadshavare. Vidare åtar vi oss uppdrag för personer vid ärenden om vård av missbrukare (LVM) samt psykiatrisk- och rättspsykiatrisk tvångsvård (LPT och LRV).

Ett omhändertagande enligt LVU kan göras på grund av miljöskäl (2 § LVU) eller på grund av eget beteende (3 § LVU). Förhållanden som utgör miljöskäl kan vara misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller liknande som innebär en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

Om vi sedan går över på fallen som utgörs av den unges egna beteende så kan det röra sig om missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Samma sak gäller för båda grunderna – det egna beteendet ska utgöra en påtaglig risk för att skada den unges hälsa eller utveckling.

Det är viktigt att komma ihåg att ett tvångsomhändertagande, oavsett om det rör unga enligt LVU eller personer med missbruk enligt LVM eller psykiatrisk tvångsvård enligt LPT, så ska tvångsvård alltid vara en sista utväg när alla möjligheter till vård på frivillig väg uttömts.

Kontakta oss & boka möte

Kontakta oss så att vi kan boka ett första möte.

Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten med lyckade resultat.

Våra tjänster