Gäller ett muntligt avtal?

Gäller ett muntligt avtal?

Ett avtal är ett uttryck för en överenskommelse mellan två eller flera personer och sluts för att upprätta eller reglera relationen mellan parterna. Ett avtal behöver därför inte vara skriftligt för att vara giltigt utan kan träffas på en rad olika sätt.

När en person köper en liter mjölk i affären sluts ett avtal, liksom när en person som kliver på en buss och därför måste köpa en biljett. Ett avtal kan även träffas muntligt. Om någon lovar att sälja en specifik vara uppkommer en överenskommelse vilket ses som ett avtal.

Det kan ofta vara svårt att bevisa vad som avtalats vid muntliga avtal varför det är en god idé att upprätta ett skriftligt avtal för att bekräfta vad överenskommelsen gäller.

För vissa typer av avtal gäller endast skriftliga avtal. Avtal om köp av fast egendom är ett sådant avtal.

Brottmålsadvokat

Kontakta oss

Advokat Marcus Gillström arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som bolag och föreningar.
Fyll i nedan kontaktformulär för att komma i kontakt med Gillström Advokatbyrå så att vi kan boka ett första möte.

Våra tjänster