Vad menas med normalt slitage för en lägenhet?

Vad menas med normalt slitage för en lägenhet?

En hyresgäst är skyldig att vårda sin lägenhet och ersätta vissa skador som uppkommer i lägenheten. Vårdplikten innebär däremot inte att lägenhetens skick inte får försämras.

Hyresgästen har nämligen rätt till normalt slitage. Hyresvärden kan därför inte kräva att lägenheten vid hyrestidens utgång ska återlämnas i exakt samma skick som vid tillträdet.

Vad som anses som normalt slitage får bedömas från fall till fall genom att beakta hur länge hyresgästen har bott i lägenhet samt omfattningen av skadorna.

Normalt slitage kan bland annat vara:

  • mindre repor och sprickor i golvet
  • borrhåll i väggen efter tavlor
  • nötning av ytskikt och permanenta smuts och fettfläckar på väggen

Hyresgästen måste alltid ersätta skador som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse men aldrig skador som ses som ett normalt brukande av lägenheten.

Brottmålsadvokat

Kontakta oss

Advokat Marcus Gillström arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som bolag och föreningar.
Fyll i nedan kontaktformulär för att komma i kontakt med Gillström Advokatbyrå så att vi kan boka ett första möte.

Våra tjänster