Målsägandebiträde

Gillström Advokatbyrå

Om du har blivit utsatt för ett brott kan ett målsägandebiträde förordnas efter att polisen inlett en förundersökning. Ett målsägandebiträde ska tillvarata målsägandens intresse och ge stöd under rättsprocessen exempelvis genom att vara med vid polisförhör och under huvudförhandlingen i domstol.

Målsägandebiträde

Gillström Advokatbyrå

Om du har blivit  utsatt för ett brott kan ett målsägandebiträde förordnas efter att polisen inlett en förundersökning. Ett målsägandebiträde ska tillvarata målsägandens intresse och ge stöd under rättsprocessen exempelvis genom att vara med vid polisförhör och under huvudförhandlingen i domstol.

När har man rätt till ett målsägandebiträde?

Om du blivit utsatt för brott kan tingsrätten tilldela dig ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet, som är en advokat eller biträdande jurist, har till uppdrag att tillvarata dina intressen och ge dig hjälp och stöd under den rättsliga processen.

I praktiken innebär målsägandebiträdets uppgifter bland annat att vara med dig vid förhör, att föra din talan om skadestånd i anledning av det brott som du utsatts för samt att förklara hur processen går till. Målsägandebiträdet sköter också kontakter med domstol och polis/åklagare och närvarar tillsammans med dig vid rättegång. Målsägandebiträde förordnas som regel i mål där brottet kan ge fängelse, exempelvis vid våldsbrott, sexualbrott och rån.

Du har alltid rätt att själv önska en viss advokat som ditt målsägandebiträde.

Kontakta oss & boka möte

Kontakta oss så att vi kan boka ett första möte.

Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten med lyckade resultat.

Vad kostar ett målsägandebiträde?

Kostnaden för ett målsägandebiträde varierar och beror på olika faktorer, exempelvis vilken typ av ärende det avser och dess komplexitet och den specifika advokatens timdebitering.

Det är rätten som beslutar om ett målsägandebiträde ska förordnas, och staten står då för de kostnader som uppkommer. Den som blivit utsatt för brott behöver aldrig betala för att få juridisk hjälp under rättegången.

Våra tjänster