Penningtvätt – Jag har mottagit flera mindre belopp på mitt konto åt en vän och sedan fört vidare pengarna, är det brottsligt?

Penningtvätt – Jag har mottagit flera mindre belopp på mitt konto åt en vän och sedan fört vidare pengarna, är det brottsligt?

Penningtvätt innebär att svarta pengar tvättas vita. Pengar som förvärvats på ett olagligt sätt kan genom penningtvätt framstå som lagligt förvärvade.

Exempel på vanliga förbrott till penningtvätt är bedrägeri och narkotikabrott. Genom processen kan pengarnas ursprung från förbrottet döljas och sedan användas lagligt för konsumtion och investeringar, men även för finansiering av terrorism.

Penningtvätt är svårt att upptäcka

I Sverige tvättas ca 130 miljarder kronor i det finansiella systemet varje år. Penningtvätt är svårt att upptäcka eftersom processen syftar till att just ”sopa igen” spår från brottslig verksamhet. Ett vanligt sätt är att man använder en annans person bankkonto för att minska spårbarheten. Kanske låter man en vän ta emot olika summor pengar för att förvara på sitt konto eller för att sedan slussa pengarna vidare. Penningtvätten sker ofta genom en serie transaktioner där pengarna skiftar äger och form och delas upp i mindre delar.

Lagen om penningtvätt

Enligt lagen om penningtvätt kan den som överlåter, förvärvar, omsätter eller förvarar pengar som härrör från brott dömas för penningtvättsbrott. Även de som inte vet att syftet med överföringen är att dölja ett förbrott kan dömas. Det innebär att den som tar emot pengar från en vän, utan att veta att pengarna genom mottagandet på kontot och sedan vidare överföring, ”tvättas”, gör sig skyldig till brott. Var därför alltid uppmärksam när någon ber om att få använda ditt bankkonto för att at emot en summa pengar.

Brottmålsadvokat

Kontakta oss

Advokat Marcus Gillström arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som bolag och föreningar.
Fyll i nedan kontaktformulär för att komma i kontakt med Gillström Advokatbyrå så att vi kan boka ett första möte.

Våra tjänster