Vad innebär den nya lagen om preventiva tvångsmedel?

Vad innebär den nya lagen om preventiva tvångsmedel?

Preventiva tvångsmedel är åtgärder som polisen kan vidta för att förebygga brott innan de inträffar. Den nya lagen om preventiva tvångsmedel som trädde i kraft den 1 oktober 2023 innebär att polisen har rätt att använda tvångsmedel redan innan ett brott har begåtts, det vill säga mot personer som inte är misstänkta för brott. Lagstiftningen skiftar och ställer viktiga frågor kring vår personliga integritet och övervakning.

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

Polisen har nu möjlighet att avlyssna och använda dataavläsning på krypterade appar, såsom Wickr och Signal. Polisen får även använda sig av kameraövervakning för brottsbekämpning vilket innebär att de med dolda kameror filmar den plats där den misstänkte kan antas dyka upp eller själva brottsplatsen. I praktiken innebär detta att polisen kan förebygga brott innan de begås.

Rumsavlyssning är också tillåtet enligt den nya lagen, vilket betyder att man genom dold teknisk utrustning avlyssnar samtal i slutna rum. Metoden möjliggör att kunna övervaka och hämta in information om potentiella kriminella aktiviteter som man pratar om privat.

Vem som helst får INTE bli avlyssnad

Det betyder inte att vem som helst får bli avlyssnad med den nya lagen. Det måste göras en tvåstegs riskbedömning innan preventiva tvångsmedel får användas. Man först avgör om det finns en stor risk för att brottslig verksamhet kommer att utföras inom en grupp. Sedan görs en bedömning om det finns en risk att den person som man vill avlyssna, verkar i en brottslig verksamhet. Det ska även röra sig om grova brott, som till exempel mord och sprängningar.

Sammanfattningsvis innebär den nya lagen att polisen får ökade befogenheter att använda metoder för att övervaka personer som inte är misstänkta för brott. Som individ är det viktigt att vara medveten och känna till dessa förändringar i lagen men även att polisen har begränsningar som de måste överväga innan de använder preventiva tvångsmedel.

 

Brottmålsadvokat

Kontakta oss

Advokat Marcus Gillström arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som bolag och föreningar.
Fyll i nedan kontaktformulär för att komma i kontakt med Gillström Advokatbyrå så att vi kan boka ett första möte.

Våra tjänster