Rättsskydd och rättshjälp

Gillström Advokatbyrå

För privatpersoner ingår rättsskydd som en del i hemförsäkringen, bil- och båtförsäkringen. Rättsskyddsförsäkringen innebär att försäkringsbolaget ersätter dina kostnader för ombud (advokat), utredning och kostnader för bevisning.

Rättsskydd och rättshjälp

Gillström Advokatbyrå

För privatpersoner ingår rättsskydd som en del i hem-, bil- och båtförsäkringen

Vad är Rättsskydd och rättshjälp?

En tvist förknippas av många med höga kostnader. Som huvudregel gäller, vid tvist i domstol, att den som förlorar målet utöver sina egna kostnader även får betala motpartens kostnader. I många fall finns det möjlighet att få ekonomisk hjälp för att täcka kostnaderna för att anlita en advokat i tvistemål.

I flera hem- och fordonsförsäkringar ingår nämligen rättsskydd. Genom rättsskyddet kan hela eller delar av advokatkostnaden betalas. Vanligtvis täcker rättsskyddet del av kostnaderna upp till det kostnadstak som gäller för försäkringen. Villkoren för rättsskyddet kan variera mellan försäkringsbolag.

Som Advokat är det vår uppgift att upplysa dig som klient om vilka möjligheter du har att använda ditt rättsskydd.

Kontakta oss & boka möte

Kontakta oss så att vi kan boka ett första möte.

Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten med lyckade resultat.

Statlig finansiering som kallas för rättshjälp

Utöver rättsskydd finns en statlig finansiering som kallas för rättshjälp. Det fungerar liknande rättsskydd men blir aktuellt om det saknas försäkring och om den sökande har en årsinkomst under ett visst tak. Vad som avgör om rättshjälp beviljas är främst vad frågan rör, då rättshjälpslagen begränsar vilka juridiska problem som kan leda till rättshjälp. En Advokat kan hjälpa sin klient med att ansöka om rättshjälp till rättshjälpsmyndigheten eller till domstol om mål i domstol pågår.

Privatpersoner har genom sin hemförsäkring ett rättsskydd som kan ersätta kostnaderna i en tvist med undantag för en självrisk. Rättskyddet omfattar såväl egna kostnader som motpartens kostnader upp till ett visst tak.

Samma sak gäller för företag som i många fall genom sin företagsförsäkring har ett rättsskydd. En förutsättning för att rättsskydd ska beviljas är att det uppstått en tvist. En tvist uppstår vanligen när ett krav framställs som bestrids.

Advokatbyrån hjälper till med anmälan till försäkringsbolaget och sköter vidare kontakt med försäkringsbolaget. Om du döms att betala rättegångskostnader ersätts även dessa av försäkringsbolaget.

Rättshjälp kan du som privatperson få om du saknar rättsskyddsförsäkring. Rättshjälp finansieras genom statliga medel. För mer information om rättshjälp kan du besöka Sveriges domstolars webbplats

Våra tjänster