Rättsskydd och rättshjälp

Gillström Advokatbyrå

För privatpersoner ingår rättsskydd som en del i hem-, bil- och båtförsäkringen. Rättsskyddsförsäkringen innebär att försäkringsbolaget ersätter dina kostnader för ombud (advokat), utredning och kostnader för bevisning.

Rättsskydd och rättshjälp

Gillström Advokatbyrå

För privatpersoner ingår rättsskydd som en del i hem-, bil- och båtförsäkringen

Vad gäller vid Rättsskydd och rättshjälp?

En tvist förknippas av många med höga kostnader. Som huvudregel gäller, vid tvist i domstol, att den som förlorar målet utöver sina egna kostnader även får betala motpartens kostnader. Privatpersoner har genom sin hemförsäkring ett rättsskydd som kan ersätta kostnaderna i en tvist med undantag för en självrisk. Rättskyddet omfattar såväl egna kostnader som motpartens kostnader upp till ett visst tak.

Samma sak gäller för företag som i många fall genom sin företagsförsäkring har ett rättsskydd. En förutsättning för att rättsskydd ska beviljas är att det uppstått en tvist. En tvist uppstår vanligen när ett krav framställs som bestrids.

Advokatbyrån hjälper till med anmälan till försäkringsbolaget och sköter vidare kontakt med försäkringsbolaget. Om du döms att betala rättegångskostnader ersätts även dessa av försäkringsbolaget.

Rättshjälp kan du som privatperson få om du saknar rättsskyddsförsäkring. Rättshjälp finansieras genom statliga medel. För mer information om rättshjälp kan du besöka Sveriges domstolars webbplats

Kontakta oss & boka möte

Kontakta oss så att vi kan boka ett första möte.

Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten med lyckade resultat.

Gillström Advokatbyrå är en allmänpraktiserande byrå med kontor i Borås och Göteborg.

Kontakta oss redan idag!

Kontakta oss