Hem2024-01-31T11:25:04+00:00

Advokat i Göteborg

Gillström Advokatbyrå

Som advokat arbetar Gillström Advokatbyrå huvudsakligen med civilrätt och brottmål, och har stor erfarenhet av att företräda privatpersoner, bolag och föreningar. Byrån drivs av Advokat Marcus Gillström och har huvudkontoret i Göteborg, men företräder klienter över hela landet.

Advokat i Göteborg

Gillström Advokatbyrå

Som advokat arbetar Gillström Advokatbyrå huvudsakligen med civilrätt och brottmål, och har stor erfarenhet av att företräda privatpersoner, bolag och föreningar. Byrån drivs av Advokat Marcus Gillström och har huvudkontoret i Göteborg, men företräder klienter över hela landet.

Behöver du advokat i Göteborg?

Som advokat i brottmål gör vi vårt yttersta för att tillvarata dina intressen. Det innebär att vi undersöker alla omständigheter för hitta det som talar till din fördel. Vi har en nära och kontinuerlig kontakt med dig som klient under hela processen, och närvarar på förhör och förhandlingar. Misstänks du för ett brott lönar det sig att kontakta oss så snabbt som som möjligt. Utöver brottmål bistår vi även vi även vid civilrättsliga tvister och rådgivning inom avtalsrätt.

Rätten att välja advokat i brottmål

Du har alltid rätt att önska en viss advokat som försvarare i brottmål och som ska företräda dig. I vårt uppdrag ingår att tillvarata och skydda dina intressen.

Kontakta oss & boka möte

Kontakta oss så att vi kan boka ett första möte.

Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten med lyckade resultat.

Marcus Gillström Advokatbyrå

Vem du väljer som din juridiska företrädare kan vara en av de viktigaste besluten i ditt liv. Anförtro din rättsliga process åt någon med kompetens, erfarenhet och en eftertraktad meritlista.

Erfarenhet och utbildning

Marcus Gillström är en erfaren advokat med bakgrund från flera framstående advokatbyråer och medlemskap i Sveriges advokatsamfund sedan 2018. Han har avslutat sin juristutbildning vid Uppsala Universitet, och har en kandidatexamen i internationell rätt vid Örebro Universitet.

Marcus breda erfarenhet och starka akademiska grund gör honom kompetent och pålitlig, specialiserad inom civilrätt och brottmål. Gillströms engagemang för rättvisa och förmåga att företräda både privatpersoner och företag gör honom till ett utmärkt val för alla som behöver juridisk hjälp.

Advokat i Göteborg, Marcus Gillström Advokatbyrå

Våra tjänster

God advokatsed

Advokatens arbete är en viktig del för att enskilda ska kunna tillvarata sina fri-och rättigheter och har därför en särskild ställning och ett särskilt ansvar i ett fungerande rättssamhälle. En klient ska kunna lita på den juridiska rådgivningen som de ges av sin advokat. I sin verksamhet måste därför god advokatsed följas. Advokatsamfundet tar fram vägledande regler för god advokatsed.

De fyra kärnvärden är;

  • oberoende
  • lojalitet
  • konfidentialitet och
  • frånvaro av intressekonflikter

Syftet med kärnvärdena är att trygga klientens intresse. En Advokat får aldrig agera på ett sätt som gynnar sig själv eller motparten utan måste alltid sätta klientens intresse främst samt har tystnadsplikt avseende det som anförtrotts inom ramen för advokatverksamheten. Den främsta plikten är nämligen att alltid visa trohet och lojalitet mot klienten. Vidare ska en advokat även uppträda sakligt och korrekt för att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.

Advokatyrket är en skyddad titel

Det innebär att vissa krav måste uppfyllas för att få använda titeln. Endast den som är ledamot i Sveriges advokatsamfund får kalla sig för advokat. Däremot finns inga hinder mot att använda titeln jurist eller juridisk rådgivare. De flesta som kallar sig för jurister har ändå genomfört en juristutbildning och avlagt juristexamen. För att bli advokat krävs förutom en juristexamen minst tre års kvalificerat juridiskt arbete. Det krävs även att genomgå en advokatexamen och dessutom anses som lämplig för arbetet för att bli invald som ledamot i Sveriges advokatsamfund.

Advokatsamfundets disciplinnämnd utövar tillsyn i Sverige. Om en advokat bryter mot god advokatsed kan disciplinnämnden utdela en erinran, varning eller i de allvarligaste fallen uteslutas ur samfundet och blir då av med sin advokattitel. Det ställs med andra ord höga krav! Den löpande tillsynen kan ses som en kvalitetsstämpel för advokattiteln för att skydda klienternas intresse.

Till toppen