Vad bör man som konsument tänka på vid reklamation?

Vad bör man som konsument tänka på vid reklamation?

När en konsument köper en vara av en näringsidkare följer ett konsumentskydd som ger konsumenten vissa rättigheter ifall problem skulle uppstå som en följd av köpet. En av dessa rättigheter är att få en felfri vara.

Om konsumenten upptäcker ett fel i varan har konsumenten rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet på varan eller genomför en omleverans. Näringsidkaren svarar alltid för felet om det upptäcks inom tre års tid från inköpstillfället.

Konsumenten kan inte förbli passiv utan måste agera. Konsumenten måste meddela näringsidkaren om felet inom skälig tid från att felet upptäcks, en så kallad reklamation.

En reklamation som sker inom två månader anses gjord inom skälig tid, men en längre tidsfrist kan vara motiverad i vissa fall om konsumenten behöver tid att exempelvis överblicka situationen eller undersöka felet.

Brottmålsadvokat

Kontakta oss

Advokat Marcus Gillström arbetar huvudsakligen med civilrätt och brottmål och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner som bolag och föreningar.
Fyll i nedan kontaktformulär för att komma i kontakt med Gillström Advokatbyrå så att vi kan boka ett första möte.

Våra tjänster