Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden kan pröva krav som en konsument riktar mot en advokat i anledning av utförda tjänster. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden